SLU-slir på sanningen

Knappt har nyheten om att den ekologiska marknaden växte hela 39 procent under förra året och nu står för 7,7 procent av livsmedelsmarknaden hunnit svalna, förrän En Av De Bittra på SLU går ut och beskyller hela det ekologiska lantbruket för att vara kommersiellt hittepå.

“En dröm, en känsla utan verklighetsförankring som framför allt handeln tjänar stora pengar på”, säger Lars Bergström i DN . (Artikeln kommer ursprungligen från TT och har publicerats i fler tidningar).

Lars Bergström är en av  fyra SLU-professorerna som under åtminstone 20 års tid ständigt har attackerat det ekologiska lantbruket med i princip samma argument. Det må stå honom fritt att kritisera det ekologiska lantbruket, men det bedrägliga är att han i artikeln stöder sig på dansk forskning som han menar kommer fram till samma slutsats som han själv, nämligen att “det varken finns hälsomässiga eller miljömässiga vinster med ekomat.”

Men detta är inte sant. Den som bemödar sig att läsa forskningen från danska ICROFS ser att slutsatsen tvärtom är att det ekologiska lantbruket bidrar till med många nyttigheter för samhället. Eller som man skriver: “Som helhed bidrager økologisk landbrug positivt til de fælles samfundsgoder”. Och konstaterar samtidgt att det behövs mer ekologiskt lantbruk för att utnyttja ekologiska fulla potential som samhällsnytta.

Och vidare skriver man: “Økologien har langt overvejende en positiv indvirkning på natur og biodiversitet, herunder bier og andre bestøvere og jordens frugtbarhed, samt på husdyrsundhed og -velfærd. Det skyldes bl.a., at dyrene har mere plads, adgang til udearealer, græsning og daglig adgang til grovfoder. Effekten på human sundhed og velfærd vurderes også at være positiv på grund af de økologiske fødevarers lavere indhold af pesticider, tilsætningsstoffer og medicinrester, ikke mindst antibiotika, der ikke bruges i samme omfang i den økologiske husdyrproduktion som i den konventionelle. Desuden har det betydning, at de økologiske forbrugere generelt har en sundere kostsammensætning i forhold til de officielle kostanbefalinger.”

Slutsatserna i rapporten är alltså att ekologiskt lantbruk gör mycket samhällsnytta och man pekar även på att de ekologiska lantbrukarna ofta går före och experimenterar och utvecklar det ekologiska lantbruket på ett sätt som gynnar hela lantbruket.

Rapporten är också intressant för att den visar också på de problem som ekologiskt lantbruk har och som behöver lösas. I flera fall handlar det om att intentionerna i det ekologiska lantbruket krockar med den pågående strukturrationaliseringen och konkurrensen på marknaden, något som drabbar hela jordbruket. (Strukturrationaliseringen gynnar exempelvis vare sig landsbygdsutveckling, mindre gårdar eller en spridning av gårdarna över landet, min slutsats.)

Rapporten är med andra ord ett mycket relevant och intressant underlag för en fortsatt diskussion om jordbrukets förhållande gentemot det övriga samhället. (Något som Gunnar Rundgren och jag tog upp i vår senaste debattartikel på Land Lantbruk.)

Det vore intressant om vi någon gång kunde komma dithän i Sverige att vi kunde diskutera hur vi ska utveckla lantbruket, hela lantbruket. Och det är väl en sak att en professor på SLU inte gitter att läsa igenom den forskning som han hänvisar till. Men det är en helt annan sak att den allmänna debatten så sällan lyckas lyfta sig liiite högre än det eviga “för och emot eko”. Och det finns gott om nyttiga idioter som är budbärare.

 

 


6 Kommentarer to “SLU-slir på sanningen”

 • Per Hedfors Säger:

  Lysande!

 • Gunnela Säger:

  Jag ska skicka Vi Konsumenters position inför möte med konsumentministern den 2 februari. Jag håller med dig om att hela lantbruket måste röra sig mot ökad hållbarhet. Sedan är jag nog inte överens om slutsatserna i den danska rapporten. När det gäller djurhälsa är skillnaderna större inom system än mellan. Och vi ska inte ha och har inte heller läkemedelsrester i kött och mjölk vare sig det är ekologiska eller s k konventionella livsmedel. Och i Sverige är det inga större skillnader mellan antibiotikaförbrukningen mellan ekologiskt och svenskt. Det är farligt att dra slutsatser från danska rapporter eftersom det är större skillnader i flera avseenden mellan ekologiskt och danskt än det är mellan eklogiskt och svenskt.

 • ann-helen Säger:

  Hej Gunnela. Det jag reagerade emot är att TT väljer att med Lars Bergströms hjälp göra en artikel med denna kritiska vinkel och hänvisa till en rapport som i grunden är mycket positiv till ekologiskt lantbruk. Jag håller med dig om att det finns stora skillnader mellan svenskt och danskt lantbruk, men rapporten är intressant för ALLA som är intresserade av att utveckla ett mer hållbart lantbruk. Den visar nämligen på de konflikter som finns när en lantbruksmodell försöker att bli mer hållbar och som till stor del hänger ihop med den pågående strukturrationaliseringen och den ständiga prispressen. I övriga Europa pågår det sedan ett tag en diskussion om hur det ekologiska lantbruket ska kunna utvecklas i det marknadssystem som råder. Det är en intressant och viktig diskussion som även gäller det konventionella jordbruket, men dit verkar vi sorgligt nog aldrig komma i Sverige. Här är vi fortfarande fast i en svart- och vitmålning som känns allt mer tröttsam.

 • Artur Granstedt Säger:

  Utmärkt -tack för bra kommentarer.

 • Tidspress och okunskap drabbar rapporteringen om hållbarhetsnyheter Säger:

  […] att det inte är sant. Som bloggaren Ann-Helen Meyer von Bremen poängterat i ett antal inlägg (här, här och här) är slutsatserna närmast de motsatta! Det danska forskningsinstitutet […]

Lämna en kommentar