Djur som dekoration

Djur som dekoration 150 150 Ann-Helen von Bremen

För ett tag sedan föreslog en forskare att natur­betesmarkerna ska vårdas av så kallade ”fadderfår”. Fåren skulle inte slaktas utan istället hanteras som sällskapsdjur, det vill säga leva tills de dör av sig själva eller få hjälp att ”somna in”. Begränsar man döden, måste också födseln begränsas och därför ska heller inte fåren lamma. Forskaren menade att detta skulle vara en modell för de konsumenter som inte vill att djur ska dödas, men som samtidigt vill stödja naturvården av hagmarkerna och ­därmed den biologiska mångfalden. Dessa konsumenter skulle då betala bönderna för att sköta om fåren. Tidigare under sommaren var det en annan forskare som argumenterade för att det inte behövs djur för att vårda naturbetesmarkerna. Det kunde räcka med att slå med lie för att hävda marken och att plocka lupiner.

Båda de här utspelen handlar om att främja biologisk mångfald utan att behöva döda djur, i det ena fallet att inte behöva involvera djur överhuvudtaget. Jag har respekt för åsikten att inte vilja döda djur, men är kritisk mot idén att plocka bort djuren. De är viktiga resurser i både ekosystemet och livsmedelssystemet, särskilt om vi låter dem utöva sina naturliga ­beteenden och inte enbart ser dem som varor som ska köpas och säljas.

I fallet med att vårda naturbetesmarker blir det extra tydligt. Det är inte enbart arbetsmässigt omöjligt att hävda 400 000 hektar naturbetes­marker med lie, vi människor kan ­heller inte kopiera djurens trampande, betande och gödslande. Att dessutom inte skörda en del av de djur som blir resultatet av betet på naturbetes­marker och gräsvallar, skulle vara ett resursslöseri. Det är lika logiskt som att odla morötter för att man tycker att blasten är snygg och sedan aldrig dra upp dem.
I sin senaste framtidsprognos framhöll FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, att vi måste hushålla mycket bättre med våra resurser. Klimatkris, övergödning, förlust av biologisk mångfald, utarmning av mat­­jorden – allt detta är egentligen symtom på vår resurskris. Vi slösar helt enkelt, och lever över våra tillgångar.

Att hushålla med resurserna innebär att vi måste ta hand om våra ­marker och ta vara på den mat de ger. I Sverige har vi istället lagt ner 1 ­miljon hektar åkermark och många miljoner gräsmarker. Naturvårds­verket uppskattar att det fanns drygt 12 miljoner gräsmarker för drygt 150 år sedan mot dagens dryga 400 000 hektar! Det blev möjligt genom att förlägga en stor del av vår matproduktion till andra länder. Det är billigare att utnyttja andra länders ekosystem än att sköta om våra egna.
Gräsätande djur kan livnära sig på sådant som inte vi kan äta. De kan dessutom hämta sin mat själva under nästan halva året, samtidigt som de vårdar kulturlandskapet och den ­biologiska mångfalden. Att inte ta vara på en sådan resurs är en form av matsvinn.

Ann-Helen von Bremen

Vem har makten över din matkasse? Det här är en blogg om hur matproduktionen, politiken och affärerna kring maten ser ut. Jag arbetar annars som frilansjournalist och skriver om lantbruk, livsmedel och mat. Här skriver jag mer fritt om matkedjan. Jag är inte alltid arg, mat är ett av mina största nöjen. Men jag är alltid hungrig. Ann-Helen Meyer von Bremen

All stories by: Ann-Helen von Bremen
2 comments
  • Viktoria Olausson

    Hamnade i just denna diskussion på en middag med en vegan som ansåg att vi bör ha djur som ges preventivmedel för att begränsa tillökning och därmed slakt. Det borde finnas bättre argument än morotsliknelsen, annars ett bra inlägg.
    Jag kan inget om djur, men i Kornas planet skriver ni att korna inte mår bra om de inte kalvar varje år. Då blir det svårt att hantera en besättning utan att nånsin behöva slakta. Frågan är alltså om det verkligen är köttätandet som så att säga driver slakten utan (även) andra hänsyn och om du då ändå måste ta bort djur då blir det i nästa steg slöseri att inte äta dem. Ungefär som tjejen som åt upp sin älskade travhäst.

  • Ann-Helen von Bremen

    När man pratar om djurvälfärd så pratar man ofta om djurens möjlighet att ”utöva sina naturliga behov” och en av de mest grundläggande behoven hos djuren är att fortplanta sig. Sedan förstår jag också att om man exempelvis har en katt så funkar det inte om den får en kull kattungar per år och då kan P-piller eller sterilisering vara en lösning som gör att man överhuvudtaget kan ha en katt. (Jag har själv haft katt som jag har kastrerat.) Men det ÄR samtidigt en en radikal begränsning av djurens naturliga behov och det bör alla som säger sig måna om djurens bästa, inse. Att slakta kor som har gått och betat gräs, är faktiskt ett sätt att skörda gräs. Precis som mjölken, smöret, osten osv också är ett sätt att skörda gräs.
    Mitt argument för att äta djur är att vi helt enkelt i större utsträckning behöver inse att vårt liv bygger på andra varelsers död. Allt ätande bygger på att andra varelser dör och det gäller oavsett om vi är veganer eller inte. Så istället för att låtsas som att det INTE är så, så har jag allt mer börjat tro att det är motsatsen som är viktig, insikten av att vi människor är en del av livsväven och att vi är totalt beroende av andra varelser. En djupare förståelse om detta, gör också att vi känner en större respekt för maten, att vi vill att den ska behandlas väl, både när djuren och växterna var levande men också när de lagas till. Det ger en ödmjukhet men också en stor tacksamhet över maten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.