Livsmedelsverket går vilse

Livsmedelsverket går vilse 150 150 Ann-Helen von Bremen

Så kom de då äntligen, Livsmedelsverkets miljösmarta kostråd. Efter att ha harvats runt ett antal år, blivit stoppade av både EU och regeringen eftersom man var osmart nog att rekommendera närodlad mat (handelshinder nota bene!) så landade de häromdagen. Med facit i handen hade det varit bättre att inte myndigheten presenterat några råd alls. Det är svårt att veta vad man egentligen ska bli mest upprörd över, det som Livsmedelsverket föreslår eller det som de undviker att nämna.

Huvudråden bestod nämligen av fem saker: Ät mindre kött, ät fisk som är hållbart odlad eller fiskad, ät grönsaker som tål lagring (annars efter säsong), ät mindre snask och läsk och släng mindre mat. Media, som väl troligen tyckte att de hade hört sakerna förut, valde denna gång att basunera ut att vi skulle äta mindre ost (för klimatets skull), något som också myndigheten tryckte på.

Och det är förstås köttet från de betanden djuren som är värst. Om man läser vidare på Livsmedelsverkets hemsida, så försöker man nyansera bilden något. Visserligen anser man att kor och lamm släpper ut mer växthusgaser, men å andra sidan så håller de landskapet öppet och värnar den biologiska mångfalden också. Hur konsumenten ska välja …”beror på vilka miljöaspekter man tycker är viktigast.” Tack för det, det känns verkligen som något att hålla i handen.

Livsmedelsverket verkar ha helt ha kört av klimatvägen och mumlar koldioxidekvivalenter som mantra. Här tas ingen notis om nya rön som hävdar att betande djur inte alls är sådana klimatbovar som de har framställts som. Eller att ett uthålligt jordbruk i Sverige faktiskt förutsätter djur och att det då passar bäst i vårt gräsland med just – idisslare! Här tas heller inte helhetssyn till matens hela miljöpåverkan. Gjorde man det, skulle ett enkelt råd vara att rekommendera ekologisk mat. Om rådet var ekologiskt svenskt kött, skulle man dessutom få en sjunkande konsumtion på köpet, eftersom vi helt enkelt inte skulle anse oss ha råd att äta lika mycket kött som nu.

Men för Livsmedelsverket verkar eko vara det samma som att svära i kyrkan. I sin ansträngning att inte lyfta eko tvingas man till vissa språkliga krumbukter som är närmast löjeväckande. När det gäller bekämpningsmedel skriver man exempelvis så här: ” Mjölk, ost och ägg från djur som har fötts upp på foder som inte har besprutats så mycket eller inte alls, till exempel ekologiska alternativ, bidrar till en giftfri miljö. ” Nu är väl bara problemet att vi konsumenter inte kan veta om något har besprutats ”lite”. När man skriver om att det används generellt mycket bekämpningsmedel i odling av frukt och grönsaker, men inte alls i den ekologiska odlingen, gör man tillägget: ”I vissa fall kan det dock leda till att avkastningen blir lägre.” Jahaja.

Det är inte ofta jag drömmer om att flytta till Danmark men Livsmedelsverket får mig att längta efter deras danska systermyndighet som just nu driver en kampanj för att minska kemin i maten. Där darrar man inte på manschetten utan är mycket tydlig i att ekologiska val är bättre val. Dessutom pekar man på att danska livsmedel ofta innehåller mindre bekämpningsmedelsrester än importerad mat, men säger samtidigt att konsumenten inte behöver vara rädd för att köpa frukt och grön från andra länder, eftersom kontrollen är stark och kemikalieresterna ofta underskrider gränsvärdena. Se där – ett elegant sätt att inte bara propagera för ekologisk mat, utan även för inhemsk mat, utan att det räknas som handelshinder och krockar med EUs reglemente.

Skicka Livsmedelsverket på studieresa till Danmark och låt dem inte komma hem förrän de har lärt sig något. Under tiden så klarar vi oss alldeles utmärkt ändå, framför allt utan deras råd.

(Ämnet kommer också upp i en kommande krönika hos Allt om Mat)

 

Ann-Helen von Bremen

Vem har makten över din matkasse? Det här är en blogg om hur matproduktionen, politiken och affärerna kring maten ser ut. Jag arbetar annars som frilansjournalist och skriver om lantbruk, livsmedel och mat. Här skriver jag mer fritt om matkedjan. Jag är inte alltid arg, mat är ett av mina största nöjen. Men jag är alltid hungrig. Ann-Helen Meyer von Bremen

All stories by: Ann-Helen von Bremen
16 comments
 • Maria B

  Du har så rätt och skriver så bra!!!
  Var det inte Livsmedelsverket som inte kan skilja på smör och margarin heller? Eller minns jag fel där?

 • Gabrielle B

  Bra och sakligt skrivet. Jag är helt med dig. Tycker dessutom att det är så typiskt att danskar i många frågor är mer orädda än svenskar (myndigheter). Jag tror som vanligt att danskt kurage delvis har att göra med krig och motståndsrörelse, eller är det sjöfararfolkets oräddhet? Medan svenskar är byråkratiblyga anpasslingar. Nåja – det finns ju undantag! Bra så.

 • ann-helen

  jag vet inte om det finns något i den danska folksjälen som skiljer sig från den svenska, det har jag för dålig kunskap om. Men det pågår helt klart ett intressant arbete i Danmark som bygger på en växande insikt om att det konventionella jordbruket ger en rad miljöproblem som man måste få bukt med. Exempelvis har danskarna aktivt minskat sin användning av bekämpningsmedel, medan vi i Sverige tyvärr har ökat den.

 • ann-helen

  Tack så mycket, Maria B. Det är mycket möjligt. Jag har inte följt det så noga, men jag vill minnas att det handlar om en lägre fetthalt jämfört med andra länder

 • Gabrielle B

  Men du – jag fick ett jävla äckligt bacon från Coop sist, avsändarland: Polen. Det rann vitt, som du säger, och luktade ångsetslakt. Skillnaden på bacon är enorm. Har de verkligen ändrat sin import på alla Coop-kedjor?

 • ann-helen

  Hej Gabrielle. Jag vet inte. Det kan ju hända att det byts ut successivt, men det troligaste är väl att den affär du besökte fortfarande hade kvar sitt lager av gammalt Änglamarksbacon. Och jag håller med dig, det tidigare baconet var verkligen inte roligt. Det var rena hjärnsläppet att Coop bestämde sig för att plötsligt tumma på kvalitén.

 • Christer Höök

  Har väldigt svårt för denna ekofanatism. Anser att välja ett närodlat alternativ alltid är bättre.Att LV kört i diket och tappat satelitkontakten är tydligt. Att inte ta i beräkningen vad djuren äter i olika fall är rent barockt. Kyckling äter till 95 % foder som kunde direkt användas till humankonsumtion . Gris mindre och nöt behöver ej något sådant foder alls. Här i västsverige med våra tunga och täta ler/mjälajordar är vall det riktiga alternativet. Användandet av bekämpningsmedel i vallodlingen är dessutom oerhört begränsat. Ät mer svenskt nötkött. Det är det rätta .

 • ann-helen

  Hej Christer. Jag har aldrig riktigt förstått mig varför man blir fantatiker när man påstår att ekologiskt jordbruk ger större miljövinster, vilket dessutom faktiskt är sant.Därfär är det anmärkningsvärt att Livsmedelsverket är så rädd för att ta ordet eko i sin mun.
  Jag gillar närodlat också, eftersom jag gärna vill ha kvar ett svenskt lantbruk, men däremot finns det inget i begreppet närodlat som borgar för att det är miljövänligt.
  Ett annat starkt skäl att välja ekologiskt är att det ger bönderna bättre betalt och det tror jag är nödvändigt om vi ska ha några bönder kvar i det här landet. Jag håller helt med dig om att nötkött är det bästa miljövalet av köttslagen, dels på grund av att kon kan äta gräs, om vi ger henne möjligheten, dels på grund av att hon ger både mjölk och kött, vilket måste anses som rätt resurssmart.

 • Gunilla Munters

  Livsmedelsverket behöver ju inte hålla sig väl med några väljare, eller? Hur kommer det sig att lantbrukarna är så känsliga för ordet ekologiskt?
  Varför tror lantbrukare att importen ökar om vi ska konsumera mer ekoogiskt? Varför kan lantbrukarna inte tänka sig att producera det konsumenterna vill köpa? Dessa frågor har intresserat mig i många år.

 • Tommy Dahlin

  Livsmedelsverkets rekomendationer är ingenting annat än kvalificerat struntprat, kanske inte ens kvalificerat. Länge sedan jag orkade bry mig om dessa falsarier.
  Eko var återigen frågan. Den sista frågan i ovanstående kommentar är märklig åtminstone sett ur ett mjölkperspektiv. Frågan borde ha ställts om varför konsumenterna inte köper det bönderna producerar. Ekologiska mjölkprodukter säljer inte alls i samma omfattning som det produceras trots att prisnivåer på vissa sortiment ligger långt under kostnadstäckningen
  Ann-Helen. Du skriver att eko ger bönderna bättre betalt. Fattas ju bara annat. Priserna på insatsvarorna i ekojordbrukandet är ju också avsevärt högre, så förtjänsten i slutändan kan verkligen diskuteras. Jag har nämligen själv provat under fem års tid
  Vi diskuterade miljöbelastningar tidigare i höstas ang eko/konv odling avseende bla fosforläckage. Fosfor läcker mer eller mindre i alla odlingsformer men minst där man tar en högavkastande gröda. Det är inte alls säkert att en lågavkastande ekoodling är mer miljövänlig i detta avseende.
  Fanatiska hälsningar 🙂
  Tommy

 • Peder Sjögreen

  Att en skattefinansierad myndighet som Livsmedelsverket producerar oanvändbart strunt är ju inte bara beklagligt, det borde föranleda en anmälan till Riksrevisionen om bristande effektivitet och måluppfyllelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.