TT & ekomaten: I stället för en rättelse

TT & ekomaten: I stället för en rättelse 150 150 Ann-Helen von Bremen

Så kom då TTs svar på de danska forskarnas pressmeddelande om att TT hade fått deras rapport om ekomaten helt om bakfoten. Men i stället för en rättelse så vevade man den ekologiska gnällvalsen en gång till.

TTs första artikel hade som bekant budskapet att ekomaten vare sig är nyttigare eller miljövänligare än annan mat. TTs stora tabbe var dock att man citerade en dansk forskningsrapport från ICROFS som i grunden är mycket positiv till eko. Och av denna positiva rapport drog TT helt felaktiga slutsatser. TTs nyhet las sedan ut av de flesta större tidningar, radio och TV. Ingen kollade rapporten.

De danska forskarna upptäckte detta och gick ut med ett pressmeddelande där man rent ut sa att svensk media hade missuppfattat det hela och försökte förtydliga och reda ut det hela. (Vill man läsa mer i detalj om dessa olika turer kan man läsa mina senaste blogginlägg.)

Igår kom så TTs svar. I stället för en rättelse så kablar man ut en ny artikel som har rubriken ”Starka åsikter om ekomat.” Det är en bedräglig rubrik. Den ger intrycket att det handlar om lite olika åsikter hit och dit, att man inte kan veta så noga. Om någonting när det gäller den där ekomaten.

Upplägget går i samma linje. Man vevar än en gång i gång konflikten som pågått på Sveriges Lantbruksuniversitet under så många år och får det hela att handla om olika åsikter. Inte ett ord sägs om att TT lyckades missuppfatta den danska rapporten som man byggde sin förra artikel om. Det enda man lyckas få med från rapporten är att de danska forskarna pekade på att det blir mer biologisk mångfald av ekologiskt lantbruk. Ingenting annat av all den samhällsnytta som man anser att eko gör. Bara detta om biologisk mångfald. Som väldigt få förutom naturmupparna förstår vitsen med, om vi ska vara ärliga.

Trots att det bärande budskapet i den förra TT-artikeln var att eko inte är hälsosamt, nämner TT fortfarande inte att rapporten OCH pressmeddelandet betonar att det är vetenskapligt bevisat att finns mer vitaminer, mineraler och andra antioxidanter i ekologisk mat och färre bekämpningsmedelsrester. För ekologiskt danskt griskött gäller också att det finns mindre antibiotikarester än i konventionellt fläsk. Rätt tunga grejer alltså. Sedan är det en annan sak att de danska forskarna menar att man inte kan säga att ekomaten är bra för hälsan, något som för övrigt gäller ALL typ av mat eller kost. Hälsa är nämligen en komplicerad sak som består av en rad olika faktorer och att därför påstå att vissa mat eller viss kost är hälsosam, är snudd på omöjligt. I alla fall ur ett vetenskapligt perspektiv. Att peka på att livsmedel innehåller vissa nyttigheter är en sak, men att hävda att du får en bättre hälsa, är en helt annan sak.

Det var bland annat den här nyanseringen som TTs reporter inte förstod. Den är en rätt viktig skillnad.

Inte heller nämner TT något av alla de miljömässiga fördelarna som rapporten konstaterar att ekologiskt lantbruk har. I stället drar man igång SLU-fajten. Där får Maria Wivstad, forskare och chef för Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) på SLU stå till svars, medan en annan SLU-forskare och känd eko-kritiker, Thomas Kätterer, bullrar på. I artikeln säger han sådant som att ekologiskt lantbruk inte är hållbart, ”inte ens i teorin”. Något som borde få alla ekologiska lantbrukare att resa ragg på allvar.

Maria Wivstad är dock ingen bullermaskin. I de flesta uttalanden som jag har läst av henne så uppför hon sig som seriösa forskare brukar göra – hon väger sina ord på guldvåg, gör inga tvärsäkra uttalanden och är därför heller ingen citatmaskin. Och vi journalister älskar oneliners. Det är mycket roligare med gubbar som Bergström och Kätterer som säger lite provocerande och slagkraftiga saker. Och det är också självklart att de framstår som mer ”sanningssägare” än en forskare som försöker uttala sig balanserat.

Det är inget konstigt att man som journalist gör fel. Det är bråttom ibland. Man är trött. Det blir fel helt enkelt. Fördelen är att man då kan ta in en rättelse. Och nästa dag är det en ny dag med nya artiklar eller inslag som ska göras. TT valde inte den modellen. Det var synd.

Ann-Helen von Bremen

Vem har makten över din matkasse? Det här är en blogg om hur matproduktionen, politiken och affärerna kring maten ser ut. Jag arbetar annars som frilansjournalist och skriver om lantbruk, livsmedel och mat. Här skriver jag mer fritt om matkedjan. Jag är inte alltid arg, mat är ett av mina största nöjen. Men jag är alltid hungrig. Ann-Helen Meyer von Bremen

All stories by: Ann-Helen von Bremen
6 comments
 • Staffan Danielsson

  När eko från hela världen växer så växer även närodlat från Sverige..Tyvärr är det inte så enkelt. Jag såg att Adam Arnesson skrev i Land Lantbruk från Organic Sweden att ökad svensk ekoexport banar väg från svenskproducerat i övrigt.
  Jovisst, om eko från Sverige är tydliga med att närodlat från Sverige också är ett bra miljöalternativ så kanske de båda koncepten kan stötta varandra.
  Det jag fokuserar på är när ekoföreträdare från Sverige, typ Naturskyddsföreningen och MP och Krav, INTE talar väl om närodlat från Sverige utan istället hugger kniven i ryggen på det svenska ”giftjordbruket”, typ. Det försvårar kraftigt marknadsföringen av miljövänlig svenskproducerad mat, och då torde en ökad ekoförsäljning i Sverige eller världen inte vara något vidare draglok för närodlat från Sverige…

 • Göran Rönning

  Centerpartiet och Staffan Danielsson saknar all trovärdighet, om svenskt jordbrukspolitik eller om svensk skogspolitik.
  Centerpartiet säger en sak, men i praktisk handling gör dom tvärt om. Detta tvärtomparti är det mest hycklande politiska parti som vi har i landet. Granska gärna Centerpartiets retorik de senaste 8 åren, jämför sedan deras praktiska handlande, ni kommer att bli bestört-jag lovar.
  Den tidigare landsbygdsministern Eskil Erlandsson har lyckats med att snart kalhugga hela Sveriges skogslandskap, Giftjordbrukets giftanvändning skadar både människor och djur, och den biologiska mångfalden i landskapet utarmas med rasande fart, tacka Centerpartiet när cancersjukdomarna ökar bland landets befolkning. Är det någon som hugger kniven i ryggen- så är det Centerpartiet som gör det MOT biodiversiteten och ekosystemtjänster

 • Rune Geistrand

  Tydligen så är TT:s ”rättelse” inte en rättelse utan ett försvar och man vevar i stort det samma argument en gång till.

  Man redigerar Wivstad på ett märkligt sätt, men framförallt tar man nu även fram Thomas Kätterer, en annan från de fyras gäng (som skrev den hårt kritiserade ”Den ekologiska drömmen”).

  Nu är det bara Holger Kirschmann och Rune Andersson kvar (och då är vi kanske framme i nästa steg, att promota GMO?. Efter attackerna på eko följer ofta en dos GMO-propaganda.

  Har något granskat de ”experiment” (Bergströms ord) som de har som underlag för påståenden om närinsläckage och mindre produktion? Magra halländska sandjordar??

  Det förvånar att Staffan Danielsson inte alls har någon invändning mot Bergström & co, riktar endast kritik mot andra. Samtidigt är begrepp som ”giftjordbruk” onödigt, det kan sparas för de importerade grönsaker som ligger i butikerna. Inte mycket svenskt där.

  Samtidigt så håller jag med om att svensk konventionell produktion står sig väl mot övrig europeisk och än mer utomeuropeisk. Och är långt mer hälso- och miljövänlig jämfört med den amerikanska produktion vi riskerar att förgiftas av med ”handelsavtalet” TTIP.

  Men när ska man sluta använda det av WHO cancerklassade glyfosat/Roundup (som Efsa med stöd av Monsantos dossier med studier tvärtom sade var ofarligt. Det är väl samma forskningsfusk som när man lät sockerindustri-finansierad forskning berätta att socker inte alls har något med viktökning att göra. Eller när man låter industrins GMO-råd finns GMO ofarligt utan en enda toxikologisk långtidsstudie som stöd.

  Trots i europeisk jämförelse mindre giftanvändning (och för köttet mycket lägre antibiotikaanvändning)så är konstgödsel, bekämpningsmedel och plogning inte en hållbar väg – det visade den stora studien av IAASTD (Agricukture at Crossroad) mfl, och i fjor, Jordarnas År, påpekades att världen har förlorat ca 30% av odlingsbar mark på 40 år, delvis av de orsakerna. Men även det ekologiska jordbearbetning håller dåligt i längden även om den jorden håller bättre. Fosfor och annan näring kan inte spolas bort…(i synnerhet inte som den blir dyrare och inom begränsad framtid inte är tillgänglig som nu)

  Så, forskning och metodutveckling, och om nu Sverige ligger bättre till än de flesta länder så borde studier som grundar sig på nämnda rapport vara långt mer hållbar än att fortsätta som vanligt.

  Export med de fördelar Sverige har vad gäller användning av gödsel, bekämpningsmedel, antibiotika, djurskötsel (relativt sett alltså, personligen är jag inte nöjd med grisar och absolut inte fågel, men sammantaget ändå klart bättre än annan produktion). Det och att vi inte har GMO-foder med därmed följande giftrester är också en marknadsfördel man dock väljer att inte nämna – för att vilja införa det senare?

  Med ökad export, bland annat med statligt stöd till mässor och marknadsföring skulle vår självförsörjningsgrad öka. Inte oviktigt i en osäker omvärld, utan ständiga leveranser skulle det bli tomt i butikerna.

  Men viktigast är en hälsosam jord som slutar blåsa ner i hav mm med en hastighet av en långtradare varannan timme dag ut och dag in, genomsnittligt över året. Takten är naturligtvis högre när marken är naken, alla har åkt förbi bruna moln, den som åker väster om Ystad i Skåne ser hur jorden försvinner ut i Östersjön.

  De ”goda” jordarna på Söderslätt exempelvis har ett ynkligt tunt humuslager, är inte då konventionell gödsling att betrakta som subtratodling?

  En levande jord håller ihop, flyger inte bort, klarar såväl torka som skyfall bättre… Dessutom binder den kol. Forskare som bygger vidare på IAASTD:s 900 forskare som höll på i tre år och det som behandlades bl a i Rom i december borde vad jag kan förstå få anslag vid SLU för att utveckla nya metoder och pröva andra modeller.

  Även om inte Sverige håller riktigt samma takt i förlust av odlingsjord som världen i stort.

  Annars business as usual och så spär vi på med de s k handelsavtalen och går på exakt fel håll.

 • Mårten Thorslund

  Håller med både Staffan Göran och Rune ovan. Jag vill tillägga ett litet att vi behöver vara fler som låter detta och andra relevanta budskap nå ut till andra. Jag delar gärna dina inlägg Ann-Helen och jag tror det gör skillnad att du tar ställning och att vi delar det och skriver själva. Men vi möter ibland ett enormt motstånd från folks bristande intresse, tid och att politiker, makthavare och media oftast har drivkrafter som är motsatta de vi i detta forum skulle vilja önska oss. Jag vill på det temat tipsa om att se tv-serien The Wire, (allt men särskilt säsong 6 där medias och politikers roll i sammanhangen som utspelas sig i denna fenomenala tv-serie. Och uppvigla til uppror. Kan vi som hörs här ses i något sammanhang och diskutera ett gemensamt upprop? För kännedom för er andra, jag driver sidan http://www.matsvinnet.se.

 • Oddvar Fiskesjö

  Hej, som biolog och ekomatsanhängare blir jag lite ledsen när du skriver ”Bara detta om biologisk mångfald. Som väldigt få förutom naturmupparna förstår vitsen med, om vi ska vara ärliga”. Om vi ska vara ärliga och dessutom prata nytta, så är det den biologiska mångfalden som exempelvis står för skadedjursbekämpningen i det ekologiska jordbruket. Parasiter som sprutas bort i det konventionella har en chans och är dessutom nödvändiga i ekojordbruket. Det finns många fler exempel. En annan är den rika markfaunan av maskar och mikrober som sprutas bort i det konventionella och som annars får jorden att leva. Det är dock inte bara eko som krävs utan också en annan typ av markanvändning med obrukade refuger i landskapet. Den biologiska mångfalsen är ju allt från rapphöns och harar till bakterier och rundmaskar. Se inte ner på den, du behöver den!

 • ann-helen

  Hej Oddvar och tack för din kommentar. Oj, detta med ironi är svårt. Jag tror att om du läser vad jag skriver på min blogg så förstår du att jag tycker att biologisk mångfald är en livsnödvändighet! Däremot tror jag att vi har ett pedagogiskt problem, rätt många människor förstår inte riktigt vad vitsen är med biologisk mångfald, man tror, lite förenklat, att det mest handlar om att rädda varenda skalbagge. Och just bristen på förståelse är ett jätteproblem, anser jag. Om fler förstod vad som håller på att hända med vår biologiska mångfald skulle de vara ute på gatorna och demonstrera. De gör de inte. Alltså har vi en stor pedagogisk uppgift att förklara mångfaldens ovärderliga värde.

Leave a Reply

Your email address will not be published.